شنبه , ۱۵ آذر ۱۳۹۹

اقساط دفترچه تکبرگی

حق بیمه عمرو تامین آتیه دردفترچه اقساط  جدید

 (تک برگ اقساط حق بیمه ) فعلا فقط ار طریق روشهای زیر قابل پرداخت

می باشد. همانطوریکه در برگه اقساط حق بیمه

توضیح داده شده ، بیمه گذاران محترم پس از پرداخت

هر قسط، شماره پیگیری،تاریخ پرداخت و روش پرداخت و شماره کارتی که حق بیمه رو با اون پرداخت کرده اند

را ، شخصا در مقابل هر قسط ثبت نموده و از بر گ های اقساط تا پایان قرارداد بیمه نامه محافظت نمایند.

۱- اینترنت بانک ، بانک پاسارگاد (www.bpi.ir)

۲- عابربانک ،بانک پاسارگاد و بانک توسعه تعاون

۳-دستگاه پوز  بانک پاسارگاد و بانک کشاورزی

۴- همراه بانک،بانک پاسارگاد.

۵- تلفن بانک پاسارگاد به شماره  ۰۲۱۸۲۸۹۱۱۱۱