جمعه , ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

اقساط دفترچه تکبرگی

روش های پرداخت اقساط حق بیمه:

بیمه گذاران محترم پس از پرداخت هر قسط ،موارد زیر را مقابل هر قسط ثبت نمایند:

شماره پیگیری،تاریخ پرداخت و روش پرداخت و شماره کارتی که حق بیمه

را با آن پرداخت کرده اند.

((بر گ های اقساط تا پایان قرارداد بیمه نامه نگهداری شود))

۱- اینترنت بانک ، بانک پاسارگاد (www.bpi.ir)

۲- عابربانک ،بانک پاسارگاد و بانک توسعه تعاون و صادرات

۳-دستگاه پوز  بانک پاسارگاد و بانک کشاورزی

۴- همراه بانک،بانک پاسارگاد و بانک صادرات

۵- تلفن بانک صادرات به شماره  ۰۹۶۰۲  و تلفن بانک پاسارگاد

   به شماره    

۰۲۱۸۲۸۹۱۱۱۱

 توضیح اینکه:

بیمه گذاران محترم پس از پرداخت هر قسط ،موارد زیر را مقابل هر قسط ثبت نمایند:

شماره پیگیری،تاریخ پرداخت و روش پرداخت و شماره کارتی که حق بیمه

را با آن پرداخت کرده اند.

((بر گ های اقساط تا پایان قرارداد بیمه نامه نگهداری شود))