پنج شنبه , ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

آیا می خواهید

هم میهنان گرامی،والدین محترم

– آیاخواهان آینده ای مطمئن و آرامش بخش هستید؟

– آیا خواستار این هستیدکه، در آینده محتاج کسی نباشید؟

– آیا قلبا دلتان میخواهد فرزندان عزیزتان مستقل بارآمده و ازنظر

  مالی بخودشان  متکی باشند؟

– آیا مایلید ،درایام پیری سرمایه کافی برای رفع نیازها وخواسته

  های خود داشته باشید تا موجب سربلندی و آرامش تان شود؟

– آیا خواهان جامعه ای هستید که ،آرامش و آسایش بیشتری

 در آن حاکم شود ؟

– آیا مایلید علاوه بر حقوق بازنشستگی ،از یک حقوق و در آمدمضاعف

  نیز بهره مند شوید؟

 – در صورتی که پاسختان به سوال های فوق مثبت استپس:

  به جمع بیمه گذاران بیمه عمر وتامیه آتیه بیمه پاسارگاد بپیوندید.

( سوال کردن هزینه ای ندارد )

مشاور رایگان شما ، ۰۹۱۲۶۱۸۳۵۷۳ فرزاد