شنبه , ۱۵ آذر ۱۳۹۹

تماس با ما

ورود شما را به سایت بیمه زندگی و تامین آتیه

بیمه پاسارگاد گرامی می داریم.

باعث افتخار ماست که شما به این سایت اعتماد کردید.

تمام تلاش و هدف ما ، ارائه مشاوره لازم پیرامون بیمه زندگی(عمر)و

تامین آتیه به شما،جهت اتخادبهترین تصمیم بیمه ای می باشد.لذابه

به منظور رفاه حالمتقاضیان محترم،

آماده ارائه مشاوره رایگان و حضوری هستیم.

نماینده و مشاور بیمه عمرو تامین آتیه بیمه پاسارگاد  علی فرزاد کد : ۶۰۲۸۹

راه های ارتباطی:

 ۰۹۱۲۶۱۸۳۵۷۳   + ۰۹۳۸۲۰۱۹۰۴۲  +  ۰۲۱۴۴۸۴۶۴۰۲

alifarzad37@yahoo.com

alifarzad52@gmail.com

شماره شبکه  اجتماعی  تلگرام  ۰۹۱۲۶۱۸۳۵۷۳