جمعه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

وام بیمه عمرو تامین آتیه

یکی از بهترین مزایای بیمه عمر و تامین آتیه شرکت

بیمه پاسارگاد دریافت وام  بدون هیچگونه تشریفات

اداری از محل اندوخته این بیمه نامه می باشد.

 

بیمه گذار می تواند از مبالغی که به عنوان حق بیمه

پرداخت کرده و در طی مدت بیمه نامه ،به آن سود

نیز تعلق می گیرد، بدون بازخرید بیمه نامه از آن

استفاده کرده ، وام دریافت نماید.

شرایط دریافت وام:

۱- دریافت مکرر وام تا سقف ۹۰ درصد ارزش بازخریدی

بیمه نامه که در پایان سال دوم قراردادبه بیمه گذار پرداخت

می شود.

۲- باز پرداخت وام دریافت شده حداکثر طی ۳۶ قسط

  می باشد.

۳- سود تعلق گرفته به وام بیمه عمر حداکثر ۴ درصد بیش

 از سود تضمینی است که به اندوخته این بیمه نامه تعلق

 می گیرد.

وام بیمه عمر در چه مواقعی پیشنهاد می شود ؟

از آنجایی که بیمه های عمر قراردادی بلند مدت

می باشد نیازبه استفاده ازاندوخته این بیمه نامه

درطی مدت بیمه نامه برای بیمه گذار امری بدیهی

می باشد.لذا امکان دریافت وام این اجازه را میدهد

که بدون بازخرید بیمه نامه و محروم شدن از مزایا

و پوشش های آتی این بیمه نامه ،استفاده از

اندوخته در طی مدت قراردادبرای بیمه گذار امکان

پذیر باشد و بازخریدبیمه نامه آخرین تصمیمی باشد

که بیمه گذار برای بیمه نامه خود می گیرد.

آیا دریافت وام تاثیری بر پوشش های بیمه نامه دارد؟

خیر .

استفاده از وام بیمه عمر تاثیری بر پوشش های این بیمه نامه

نمی گذارد و پوششها در طی مدت بازپرداخت اقساط وام

ادامه خواهند داشت.

آیا اخذ وام نیاز به ضامن،سفته ،چک و یا سند می باشد ؟

خیر.

از آنجایی که وجه وام از محل اعتبار صندوق بیمه نامه

بیمه گذار پرداخت می شود لذا نیاز به هیچ تضمینی ندارد

و بدون هیچگونه تشریفاتی طی چندروزکاری به حساب

بیمه گذار واریز می شود.