پنج شنبه , ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

رضایت مندی مشتریان

سطح رضایت مندی مشتریان از “شرکت بیمه پاسارگاد”

در بالاترین رتبه قرارگرفت

در راستای اجرای برنامه های راهبردی بیمه مرکزی برای

دست یابی به دو هدف عمده «تهیه و تدوین سند توسعه

فرهنگ بیمه در جهت افزایش فروش بیمه نامه های اختیاری»

و همچنین« تعیین سنجش سطح رضایت مشتریان از شرکت های

بیمه و استفاده از نتایج آن در راستای سیاست گذاری ها و

برنامه ریزی های آتی بیمه مرکزی» جلسه ای در شورای

مدیران بیمه مرکزی و با حضور مدیران کل،مشاوران و معاونین

بیمه مرکزی تشکیل شده است که در این جلسه نتیجه

مطالعات مشابه در سال ۱۳۹۱ و به منظور حفظ قابلیت

مقایسه نتایج طرح با مطالعه قبلی مبنا قرار گرفته و روزآمد

شده است .

بررسی وضعیت میانگین وزنی رضایت مشتریان از خدمات

ارائه شده شرکت های بیمه
میانگین کلی رضایت مندی در بین شرکت های بیمه برابر

با میانگین ۳/۹۳ بوده است . در حالی که میانگین وزنی

هز یک از شرکت های بیمه بر مبنای سهم بازار حق بیمه

تولیدی آن ها برابر میانگین ۳/۸ بوده است . مقایسه نتایج

به دست آمده در مطالعه سال ۹۳ بیانگر آن است که میزان

رضایت مندی مشتریان از صنعت بیمه به نحو ملموسی

افزایش یافته است .

میزان رضایت مندی مشتریان از شرکت های بیمه چقدر بود؟