پنج شنبه , ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

تاثیر دوراندیشی

هموطن هوشیار و آینده نگر :

*همانطوریکه می دانیدکسانی که امروزه زندگی مرفه و آرامی دارند  

 بعلت دور اندیشی خود یا والدینش بوده ،که بذر این دور اندیشی و

آینده نگری ازسال ها قبل کاشته ،آبیاری و مراقبت شده است.

* می دانید که،این قطره قطره بارانه که، دریاها و اقیانوس را بوجود

  آورده و می آورند.

* همانطوریکه اطلاع دارید با پس اندازهای اندک است که ،سرمایه

   عظیمی ایجاد می شود.

 * و شما بازدیدکننده محترم به خوبی آگاه هستید که برای رسیدن

   به خواسته و آرزوهای خود سرمایه نقش اصلی و تاثیر گذار دارد.

 * و در نهایت شما  بیننده محترم آگاه باشید که:

طرح بیمه عمر و پس انداز طلایی بیمه پاسارگاد 

مناسب ترین طرح برای ذخیره و پس انداز سرمایه برای شماست.